Metalvar d.o.o.

Oprema za toplinsku obradu(odžarivanje i predgrijavanje)

Nudimo vam opremu za toplinsku obradu vodećih svjetskih proizvođača Miller, ElectroHeat i EFD. Elektrootporni uređaji ElectroHeat i indukcijska oprema Miller koristi se kod odžarivanja i predgrijavanja metala.

Indukcijski uređaje EFD su namjenjeni za razne postupke gdje je potrebno grijanje: kaljenje, lemljenje, zavarivanje, ravnanje limova, savijanje, taljenje, predgrijavanje i odžarivanje.

Indukcijska oprema MillerEFDprimjena indukcije
Elektrootporna oprema ElectroHeatIznajmljivanje opreme