Metalvar d.o.o.

Obrada limova Gullco i Gerima uređajima

Gullco uređaji za skidanje rubovaGERIMA Uređaji za mehaničku obradu limova i cijevi

Video prikaz

COFIM uređaji za obradu i rezanje cijevi