Metalvar d.o.o.

Seminar zavarivanje i sigurnost na radu

Metalvar je 28.11.2013 sudjelovao na 9 seminaru u Puli u organizaciji “Društvo za tehniku zavarivanja Istra”. Na seminaru je izneseno nekoliko zanimljivih predavanja u sklopu teme “Zavarivanje i sigurnost na radu” Dijelatnici Metalvar-a su prezentirali temu “Odsisi i filtriranje dimova pri zavarivanju”. Prezentaciju možete pogledati na sljedećem linku.