Metalvar d.o.o.

Uređaji za TIG zavarivanje

 

Caddy® Tig 1500i/2200i, TA33

Caddy®Tig1500i,TA33

Caddy®Tig2200i,TA33

Napajanje V/Hz

Osigurač, spori,

Mrežni kabel, Ø mm2

Intermitencija 25%, A

Intermitencija 60%, A

Intermitencija 100%, A

Područje regulacije TIG DC, A

Područje regulacije MMA DC, A

Napona praznog hoda V

Faktor snage kod max napona 

Težina, kg 

230/1 50/60

A16

3×2.5

150/16 (TIG)

120/14.8 (TIG)

110/14.4 (TIG)

3 – 150

4 – 150

72/NA

0.99

9.2

230/1 50/60

16

3×2.5

220/18.8 (TIG)

150/16.0 (TIG)

110/14.4 (TIG)

3/220

4/170

46-60/<35

0.99

9.4

Caddy® Tig 1500i/2200i, TA34

Caddy®Tig1500i,TA34

 Caddy®Tig2200i,TA34

Napajanje monofazno, V/Hz230/1 50/60

Osigurač, spori, A16

Mrežni kabel, Ø mm3x2.5

Intermitencija 25%,

Intermitencija 60%

Intermitencija 100%

Područje regulacijeTIG DC

Područje regulacije MMA DC

Napona praznog hoda(VRD off/on),

Faktor snage kod max napona

Težina, kg

230/1 50/60

16

3×2.5

150/16 (TIG)

120/14.8 (TIG)

110/14.4 (TIG)

TIG DC, A3 – 150

MMA DC, A4 – 150

46-60/<35

0.98

9.2

230/1 50/60

16

3×2.5

220/18.8 (TIG)

150/16.0 (TIG)

110/14.4 (TIG)

3 – 220

4 – 170

46-60/<35

0.99

9.4

Origo™ Tig 3001i, TA23

Origo™ Tig 3001i, TA23

Napajanje monofazno, V/Hz

Osigurač, spori, A

Mrežni kabel, Ø mm2

Intermitencija 35%, A

Intermitencija 60%, A

Intermitencija 100%, A

Pred protok plina, s

Post protok plina, s

Napona praznog hoda (VRD off/on), V

Područje regulacije TIG DC, A

Područje regulacije MMA DC, A

Težina, kg

400/3~50/60

16

4×4

300/22.0

240/19.6

200/18.0

0-5

0-25

60/<35

4-300

16-300

33.5

 

Origo™ Tig 3001i, TA24

Origo™ Tig 3001i, TA24

Napajanje monofazno, V/Hz

Osigurač, spori, A

Mrežni kabel, Ø mm2

Intermitencija 35%, A

Intermitencija 60%, A

Intermitencija 100%, A

Pred protok plina, s

Post protok plina, s

Napona praznog hoda (VRD off/on), V

Područje regulacije TIG DC, A

Područje regulacije MMA DC, A

Težina, kg

400/3~50/60

16

4×4

300/22.0

240/19.6

200/18.0

0-5

0-25

60/<35

4-300

16-300

33.5

 

Aristo® Tig 4000i

Aristo® Tig 4000i

Napajanje monofazno, V/Hz

Osigurač, spori, A

Mrežni kabel, Ø mm2

Intermitencija 35%, A

Intermitencija 60%, A

Intermitencija 100%, A

Pred protok plina, s

Post protok plina, s

Napona praznog hoda (VRD off/on), V

Područje regulacije, A

Težina, kg

3×400/50-60

25

4×4

400/26 V

320/23 V

250/20 V

0-5

0-200

58/<35

4-400

61.5

 

 Caddy®Tig 2200i AC/DC

 Caddy® Tig2200i TA34 AC/DC

 Caddy® Tig 2200i TA33 AC/DC

Napajanje monofazno, V/Hz

Osigurač, spori, A

Mrežni kabel, Ø mm2

Intermitencija 20%, TIG, A/V

Intermitencija 60%, TIG, A/V

Intermitencija 100%, TIG, A/V

Pred protok plina, s

Post protok plina, s

Napona praznog hoda V

Područje regulacije TIG AC/DC

Područje regulacije MMA

Težina, kg

230/1 50/60

16

3 x 2.5

220/18.8

150/16.0

140/15.6

0-5

0-25

46-60/<35

3-220

4-160

15

230/1 50/60

16

3 x 2.5

220/18.8

150/16.0

140/15.6

0-5

0-25

46-60/<35

3-220

4-160

15

 

 Origo™ Tig 3000i AC/DC,TA24 AC/DC

Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC

Napajanje monofazno, V/Hz

Osigurač, spori, A

Mrežni kabel, Ø mm2

Intermitencija 35%, TIG, A

Intermitencija 60%, TIG, A

Intermitencija 100%, TIG, A

Pred protok plina, s

Post protok plina, s

Napon praznog hoda, V

Područje regulacije TIG AC/DC, A/V

Područje regulacije, A

Težina, kg

400/50-60

20

4×4

300

240

200

0-5

0-25

54-64

4-300

16-300

42

 

 Origo™ Tig 4300iw AC/DC, TA24AC/DC

Origo™ Tig 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC

Napajanje monofazno, V/Hz

Osigurač, spori, A

Mrežni kabel, Ø mm2

Intermitencija 40%, TIG, A/V

Intermitencija 60%, TIG, A/V

Intermitencija 100%, TIG, A/V

Pred protok plina, s

Post protok plina, s

Napona praznog hoda(VRD off/on), V

Područje regulacije TIG AC/DC

Područje regulacije MMA

Težina, kg

400/3

25

4×4

430/27.2

400/26

315/22.6

0-10

0-25

60/<35

4-430

16-430

95