Metalvar d.o.o.

Rezanje plazma

2

3

4

5

6

7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

48

49

50

Novi prijenosni inverterski uređaj za plazma rezanje ekonomičan je i jednostavan za korištenje. Može rezati sve električki provodljive materijale. Napaja se mono-faznim naponom 230 V te se priključuje na komprimirani zrak i može rezati materijale do 12 mm debljine. Idealan je za radove u održavanju i popravcima. Uređaj posjeduje IP23 zaštitu te ga je moguće koristiti na otvorenim prostorima. 
8

9

Origo™ Cut 36i

10

Napajanje monofazno, V/Hz
Osigurač, spori, A
Intermitencija 35%, A/V
Intermitencija 60%, A/V
Intermitencija 100%, A/V
Područje regulacije, A
Napon praznog hoda, V
Zrak, l/min
Tlak, bar
Kapacitet rezanja, Fe mm
Kapacitet rezanja, SS mm
Kapacitet rezanja, Al mm
Težina, kg 
230, 50/60
17
35/94
27/91
21/88
15-35
270
118
5.2
6/8
6/8
6/8
9.5
PowerCut ™ 900 pogodan je za sve vrste rezanja u proizvodnji, održavanju i montaži za čelik, aluminij i nehrđajući čelika. Ovaj aparat, jednostavan je za korištenje, štedi energiju i pruža izvrsnost za rezanje i dubljenje. 
PowerCut™ 900
Napajanje monofazno, V/Hz
Osigurač, spori, A
Mrežni kabel, Ø mm2
Intermitencija 60%, A/V
Intermitencija 100%, A/V
Napon praznog hoda, V
Zrak, l/min
Tlak, bar
Kapacitet rezanja, Fe mm
Kapacitet rezanja, SS mm
Kapacitet rezanja, Al mm
Težina, kg
208-230/1~50/60 400/3~50/60
30, 20
6
60/120
50/120
290
165
5
22
22
18
32
Prijenosni i snažni uređaji za rezanje i žlijebljenje plaz-mom pogodni su za teške aplikacije. Koriste sa za mon-tažu i popravke na terenu ili u proizvodnji, a mogu re-zati sve električki provodljive materijale. Pogodni su za ručno i mehanizirano rezanje. Uređaj posjeduje IP23 zaštitu te ga je moguće koristiti na otvorenim prostori-ma. Dostupna su i podvozja za lakše prevoženje. 
32

33

34

PowerCut™ 1600

35

Napajanje monofazno, V/Hz

Osigurač, spori, A
Mrežni kabel, Ø mm2
Intermitencija 60%, A/V
Intermitencija 100%, A/V
Napon praznog hoda, V
Zrak, l/min
Tlak, bar
Kapacitet rezanja, Fe mm
Kapacitet rezanja, SS mm
Kapacitet rezanja, Al mm
Težina, kg
400 +/-15%/3~ 50/60
35
6
90/115
70/115
280
236
6.2
38
30
38
41
Ovaj snažan, vodom hlađeni uređaj pogodan je za ru­čno ili mehanizirano rezanje i žlijebljenje plazmom. Može rezati materijale do 50 mm debljine koristeći komprimirani zrak, dušik, ili mješavine plinova ar­gon/vodik, dušik/vodik.Ugrađeno CNC sučelje za jed­nostavnu primjenu u automatizaciji. Moguće je spojiti dva uređaja u paralelni rad čime se postiže mogućnost rezanja do 100 mm debljine 
46

47

ESP 150
Napajanje monofazno, V/Hz
Osigurač, spori, A
Mrežni kabel, Ø mm2
Max load at 100% duty cycle, A
Područje regulacije, A
Napon praznog hoda, V
Zrak, l/min
Tlak, bar
Kapacitet rezanja, Fe mm
Kapacitet rezanja, SS mm
Kapacitet rezanja, Al mm
Težina, kg
400/50
70
4×25
140
50-150
370
113/95/95
7/7/7
40/50
25/38
40/50
308