Metalvar d.o.o.

Novi uređaj Nelson NCD za kapacitivno zavarivanje svornjaka

Nelson NCD  metalvarNelson NCD je nova generacija kapacitivnih uređaja za zavarivanje (CD)svornjaka. Uređaj se temelji na kondezatoru s kojim upravlja 32-bitni procesor s integriranim DSP. Smanjena masa povećava mobilnost uz istu snagu uređaja. Ovo je idealan alat za zavarivanje svornjaka do promjera 8 mm. (CD-Capacitor discharge) kapacitivnim postupakom zavarivanja svornjaka na tankim limovima eliminira se bušenje, narezivanje te brušenje i poliranje.

Više o uređajima za zavarivanje svornjaka

Brošura uređaja