Metalvar d.o.o.

Nova lokacija

Ivekoviceva 4Dragi poslovni partneri i kupci, od četvrtka (18.04.) radimo na novoj lokaciji, preselili smo u veći i ljepši prostor.
Adresa je: Ivekovićeva ulica 4, Zagreb. Nalazimo se u poslovnom centru Banovac.
Novi broj faxa: 01 600 57 04, broj telefona: 01 600 57 03 ostali kontakti ostaju isti.