Metalvar d.o.o.

Esab dodatni materijal za zavarivanje, bazične elektrode OK 48.00

Esab elektroda 48.00Poštovani kupci!

Ovim putem Vas obavještavamo da je ESAB završio tehnička ispitivanja i na tržište uveo poboljšane OK 48.00 elektrode za ručno zavarivanje. Nove OK 48.00 elektrode sadrže manje količine vodika – u cilju postizanja učinkovitijeg postupka u zavarivanju.

OK 48.00 elektrode su već dugi niz godina dio standardne ESAB ponude. Prve elektrode OK 48.00 su već odavno predstavljene struci i od tada su zavarivačima na prvom mjestu u postupcima zavarivanja pomoću elektroda niskog sadržaja vodika. Tijekom svih ovih godina – zahvaljujući smanjivanju sadržaja vodika i vlage – postignut je viši stupanj u poboljšanju učinka, čiji vrhunac dostignut je predstavljanjem VacPac proizvoda davne 1980. godine.

Zahvaljujući očekivanjima prema kakvoći zavara i rastu učinka vodika došli smo do uvođenja novih i poboljšanih OK 48.00 elektroda na tržište. AWS H4 R će prema svim očekivanjima pojednostaviti postupke zavarivanja, dok će mehaničke svojstva zavara ostati ista ili kvalitetnija.

Sigurni smo da će svi inženjeri i zavarivači cijeniti ove promjene, te da će i ubuduće računati na ESAB i dati prednost OK 48.00 elektrodama u postupcima ručnog zavarivanja.

Brošura Esab OK 48.00